diumenges d'11:30 a 13:00 a ràdio Puig-reig

dilluns, de setembre 26, 2005

El Jordi Rafart ens acompanya cada setmana per analitzar la imatge dels protagonistes de l’actualitat. Com vesteixen polítics o famosos, quina impressió donen, i com influeixen a partir del caràcter que desprenen i la roba que porten. Des de la seva besant esotèrica, el Jordi predirà quin camí seguiran les notícies. A part, cada dues setmanes analitzarà la imatge de personatges coneguts de la comarca i ens explicarà el futur d’aquests en la seva dimensió pública.